Ilman sääntöjä olisimme, enemmän tai vähemmän, hukassa. Emme osaisi toimia tai toimintamme olisi sekavaa. Ilman pelisääntöjä ja toimintatapoja, joiden mukaan toimia. Voidaan sanoa, että pelisäännöt ovat välttämättömiä sekä ihmisen toiminnassa että pelaamisessa. Kummankin osapuolen, pelaajan ja pelejä pelaamattoman, on kunnioitettava samoja asioita elämässä, arjessa ja sen ulkopuolella. Ihmisen on hankittava tietty määrä tietoa ympäristöstään ennen kuin hän pystyy toimimaan tavanmukaisuutta kunnioittaen sekä ylläpitämään toimintaansa tietyllä tasolla koko elämäsä ajan. Sama pätee pelaamiseen. Pelaamiseen sitoutunut on otettava selkoa pelisäännöistä, rajatapauksista ja mahdollisista sanktioista. Jos pelitapaa rikotaan tai pelaaja toimii muulla tavoin vilpillisesti pelaamisen aikana, on pelaajan tiedettävä miten toimia. Pelaajalla on oltava riittävä ja oikea tieto pelin sisällöstä ja pelitavasta tämä tehdäkseen. Ennen kuin hän kykenee pelaamaan valitsemaansa peliä nautittavalla tasolla. Vaikka aikki pelit eivät vaadi yhtä suurta panosta pelin oppimiseksi, koskaan ei tule vähätellä sääntöjen oppimista. Tämä vaatii perehtyneisyyttä, aikaa ja viitseliäisyyttä, jotta kaikki peliin kuuluvat elementit laitetaan kuntoon ja toimimaan oikeasssa ajassa ja oikeassa paikassa.

Pelinrakentajan käsikirja

Kun tarkastelemme sääntökirjaa, pelinrakentajaksi voisi sopia useitakin henkilöitä. Pelinrakentaja voi olla kapteeni, varakapteeni, hengenluoja tai vain vastuullinen pelaaja. Pelin ulkopuolella pelinrakentajaa voisi kutsua operatiiviseksi toimijaksi tai johtajaksi, jonka tavoitteena on puhua tietyn eturyhmän näkemyksistä ja edetä kollektiivisissa tavoitteissa. Kokonaisvaltainen pelin edistäminen on pelinrakentajan vastuulla ja pelikentällä onnistuminen vaatii vahvaa tukea jokaisella pelipaikalla pelaavalta joukkuetoverilta. Onnistumista mitattaessa nousee keskeiseksi asiaksi sääntökirjan osaaminen, pelilliset taidot ja tärkeimpänä tuki, jonka hän saa muilta peliin kuuluvilta toimijoilta. Pelinrakentajalle annetaankin paljon vastuuta. Pelinrakentaja vastaa pelin sujuvuudesta ja toisaalta tuloksen saavuttamisesta. Hän vastaa korkeisiin odotuksiin pelin etenemisestä ja on muutoinkin esimerkillinen toiminnassaan pelikentällä ja sen ulkopuolella. Pelinrakentajaksi voisi ryhtyä kuka tahansa, mutta hyvää mainetta ei moni pysty rakentamaan hetkessä. Maineikas pelinrakentaja onnistuu viestimään muille toimijoille tärkeimmät asiat pelirytmistä, pelitavasta ja strategiasta. Siihen vaaditaan kunnioitusta, tukea ja kaikesta tärkeintä, pelisilmää ja sääntöviisautta. Miten pelikentällä toimitaan ja miten siellä selviydytään. Pelikentällä yleisesti viisain on pelinrakentaja, joka osaa säännöt yhtä hyvin kuin omat kalenterimerkintänsä.

Yhteispelillä elämäntapahtumiin

Yhteistyö on avain menestykseen. Se on avain myös kaikkiin elämäntapahtumiin perustuen yhdessä tekemiseen, toisten kunnioittamiseen ja samankaltaisen todellisuuden rakentamiseen kaikille osannottajille. Universaalit arvot, yhdenmukainen sääntely ja yhtenäinen valvonta ovat näistä tärkeimmät. Kun arvioimme yhtä pelityyliä, joka soveltuu kertomaan näistä elementeistä yhdessä tarinassaan on korttipelit. Suurin osa korttipeleistä ovat niin sanottuja kansanpelejä, joita pelataan kulttuurista toiseen samoilla säännöillä. Pokeri on yksi tällaisista korttipeleistä, jossa säännöt toimivat samalla tavalla kaikkialla maailmassa. Sääntöjen sisällä on mahdollista liikkua tiettyyn pisteeseen asti, mutta miten pelata pokeria on tässä tapauksessa sama kaikille. Peliä pelataan samoilla pelimerkeillä ja samankaltaisen valvonnan alaisuudessa. Näin säännöt ja sääntely ovat verrattain selkeitä ja ymmärrettäviä, koska niiden on tarkoitus toimia universaalisti kaikkialla maailmassa samalla tavalla ja samankaltaisine mahdollisuuksineen. Pelaaminen on toki muuttunut. Korttipeli on siirtynyt koti-illoista televisioon, tietokoneeseen ja striimiin ja samalla digitaaliset mahdollisuudet ovat ajaneet perinteisen pelityylin ohi, mutta peli on pysynyt samana. Säännöt ja ymmärrys pelin mahdollisuuksista.

Rakkaudesta lajiin

Mestarit syntyvät liikkumaan, pelaamaan ja harrastamaan. Mestareiden tehtävä on toteuttaa, viihdyttää ja näyttää parastaan kaikkien lajitovereidensa edessä. Ilman sääntöjä tästäkään pelistä ei tulisi mitään. Emme tarvitsisi voittajia, koska ilman sääntöjä jokainen voisi lunastautua mestariksi, parhaaksi lajissaan ja voittamattomaksi lajitovereidensa edessä. Säännöt mahdollistavat, mutta ne myös rajaavat mestareiden toimintaa luomalla omat säännönmukaisuudet pelilliseen kulttuuriin ja pelipoihin. Siitä huolimatta mestariksi voisi julistautua kuka tahansa. Sellainen, joka pelaa ja harrastaa rakkaudesta lajiin. Kunnioittaa toisia ja pelin puitteita, sääntöjä ja mahdollisuuksia. Viihteen maailmassa on kuitenkin tunnetumpaa puhua voittajista, voitttamisesta ja voittoa janoavista yksilöistä tai joukkueista, jotka haluavat mestareiksi tai ovat joskus olleet mestareita ja haluavat uusia mestaruutensa. Rakkaudesta lajiin onkin hyvä tapa kertoa tarinoita sääntöjen merkityksestä elämään, miten elämä tulisi elää pelirytmin sisällä ja sen ulkopuolella ja miten nauttia elämästä ja sen kääntöpuolista voimapuheen taustalla. Nauttia sääntelyn, säännönmukaisuuden hyvistä ja huonoista puolista. Vaikka säännöt ja tavanmukaisuus saattaisivat ahdistaa, useimmissa tilanteessa ne luovat pelin hengen, jonka mukana on helppo matkustaa oma matkansa. Elää hetkessä ja tuntea unelmiensa täyttymykset nahoissaan.

Opetus on opintojen peli

Elämä sääntelyn ja sääntöjen maailmassa on väistämätöntä. Tarvitsemme sitä kaikki ja jotkut sitäkin enemmän. Kaipaamme merkityksellisyyden tunnetta, vaikutusvaltaa ja mammonaa. Siinä kaikessa sääntöjen maailma on tärkeää. Ilman sääntöjä ei olisi nimittäin sääntöjen kiertämistä, rajojen kokeilijoita tai lineaarisen optimoinnin taitajia. Kaikki kaikessa, oman kätemme jäljet näkyvät pelissä ja pelin henki on selvä. Tarvitsemme sääntöjä ja sääntelyä, jotta voisimme toimia vapaasti, rohkeasti ja toisia kunnioittavalla tavalla. Pelinrakentajia luomaa uskoa peliin ja mestareita kertomaan miltä tuntuu voittaminen tai sen tavoittelu. Rakkaudesta lajiin kuuluu huuto. Siellä uskalletaan kertoa mielipide tulevaisuudesta ja tuntea vahva olemus tärkeänä kaiken temmellyksen taustalla.